Over de auteur - Wim van Galen

Wim van Galen debuteerde in 2012 met Herfstkleuren. In 2015 publiceerde hij zijn tweede roman, Reizigers.
Hij studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap in Nijmegen en werkt als uitgever bij een organisatie op het gebied van de educatieve dienstverlening. Sinds ongeveer tien jaar schrijft hij verhalen en romans.

Om zijn schrijfstijl kritisch te kunnen beoordelen, onderwerpt de auteur elke zin en elke passage aan drie vragen.
Wat staat er precies?
Waarom staat het er?
Staat het er goed?
Alleen als alle drie de antwoorden en hun onderlinge samenhang geen nieuwe vragen oproepen, kan de betreffende zin of passage blijven staan.